Người chơi Domino QQ M88 có thể chiến thắng phần thưởng Lucky QQ

QUÀ TẶNG DOMINO QQ!

Tất cả người chơi tham gia Domino QQ đều có thể chiến thắng với phần thưởng Lucky QQ!!

Người chơi phải đạt đủ điều kiện từ Lucky QQ như sau:
Người chơi Domino QQ M88 có thể chiến thắng phần thưởng Lucky QQ 2

Điều Kiện & Điều Khoản:
  1. Thẻ bài kết hợp trong Lucky QQ có thể ở bất kỳ thứ tự nào thuộc nhóm thẻ bài như quy định bên trên.
  2. Người chơi phải đưa ra nhóm thẻ bài quy định và phải có it nhất 1 người chơi khác cùng hạ bài giữa các người khác với nhau thì mới nhận được giải thưởng Lucky QQ.
  3. Giải thưởng Lucky QQ được tính từ số Blind trong bàn nhân cho 5.
    Ở các bạn Trung Bình (Medium) có mức Blind = 5,000 chips. Vậy giải thưởng Lucky QQ của bạn sẽ là 5,000 x 5 = 25,000 chips!
  4. Tất cả người chơi đủ điều kiện đều có thể chiến thắng Giải thưởng Lucky QQ với số lần không giới hạn.Bắt đầu: Thứ 5, ngày 19 tháng 10, sau thời gian bảo trì.

CHÚC MAY MẮN! M88 rất hy vọng bạn sẽ nhận được nhiều Giải thưởng Lucky QQ!